Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu medycyny pracy

Opublikowano: 2017-12-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na usługi z zakresu medycyny pracy.

Zapytanie ofertowe na zakup okablowania sieciowego.

Opublikowano: 2017-12-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem na składanie ofert cenowych. Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku.

Usługa wynajmu 18 bankowych skrytek sejfowych

Opublikowano: 2017-11-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłanie swoich ofert na adres mailowy p.waszczuk@mazowia.eu . Oferty należy wysyłać do dnia 6 grudnia 2017 r. 

Kompleksowa organizacjal i obsługa 5 wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 roku.

Opublikowano: 2017-11-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na Kompleksowej organizacji i obsługi 5 wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 roku.

Usługa wykonania wizytówek dla mazowieckiej sieci PIFE.

Opublikowano: 2017-11-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy oraz przesłanie swoich ofert na adres mailowy m.pikulska@mazowia.eu . Oferty należy wysyłać do dnia 4 grudnia 2017 r. 

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę okablowania sieciowego

Opublikowano: 2017-11-24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem na składanie ofert cenowych. Uprzejmie proszę o oszacowanie wartości zamówienia, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku.

Dodruk i dostawa broszur informacyjnych dotyczących nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Opublikowano: 2017-11-23

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na dodruk i dostawę broszur informacyjnych dotyczących nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Świadczenie serwisu, gwarancji i wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego.

Opublikowano: 2017-11-22

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem na składanie ofert cenowych. Uprzejmie proszę o oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie serwisu, gwarancji i wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku

Dostawa sprzętu związanego z komputerami

Opublikowano: 2017-11-18

Anulowanie:

W związku z modyfikacją dokumentów dotyczących planowanego zamówienia Zamawiający anuluje szacowanie wartości zamówienia.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 23.11.2017 do godziny 12:00 na adres mailowy e.brydak@mazowia.eu

Organizacja Plebiscytu Lider Zmian, Samorząd 2017 oraz uroczystej gali podsumowującej

Opublikowano: 2017-11-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią zamieszczonego dokumentu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  oraz przesłania ofert cenowych na załączonym Formularzu ofert.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.