Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2017-06-26

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie rynku – organizacja spotkania dla Dyrekcji i pracowników MJWPU

Opublikowano: 2017-06-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia.

Przygotowanie oferty dwóch szkoleń dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, I. Zamówienia publiczne w projektach unijnych, II. Zamówienia publiczne – nowa ustawa, nowe dyrektywy oraz nowe przepisy wykonawcze – wnikliwa analiza prawa europejskiego i poznanie praktyk zamówień publicznych stosowanych w UE

Opublikowano: 2017-06-14
Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty 2 szkoleń1 dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następujących zakresów tematycznych:

 

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i obsługę mobilnego stoiska RPO WM oraz zapewnienie udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty na terenie Mazowsza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Opublikowano: 2017-06-12

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i obsługę mobilnego stoiska RPO WM oraz zapewnienie udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty na terenie Mazowsza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szacowanie rynku - zakup oraz dystrybucja stojaków reklamowych na ulotki

Opublikowano: 2017-06-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Rozliczanie projektów finansowanych z EFRR metodami uproszczonymi

Opublikowano: 2017-05-31
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego: Rozliczanie projektów finansowanych z EFRR metodami uproszczonymi.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i obsługę mobilnego stoiska RPO WM oraz zapewnienie udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty na terenie Mazowsza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Opublikowano: 2017-05-31

Aktualizacja: Termin składania szacunkowych wycen został przedłużony do dnia 13 czerwca 2017 r., do godziny 9:00.

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie i obsługę mobilnego stoiska RPO WM oraz zapewnienie udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty na terenie Mazowsza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Szacowanie wartości zamówienia - Dostawa sprzętu związanego z komputerami

Opublikowano: 2017-05-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia - Kompleksowa organizacja i obsługa 8. Forum Rozwoju Mazowsza

Opublikowano: 2017-05-19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Zakup rocznej subskrypcji Adobe

Opublikowano: 2017-05-16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 24 maja 2017 r., do godziny 23:59 na adres mailowy: j.kosk@mazowia.eu 

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 30 maja 2017 r., do godziny 12:00.

W dniu 24 maja br. nastąpiła aktualizacja załączników SOPZ i Projekt umowy.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.