Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia: Wykonanie naprawy urządzeń wielofunkcyjnych

Opublikowano: 2018-01-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie i wydanie w 2018 roku 6 wydań e-biuletynu oraz 4 wydań papierowych biuletynu informacyjnego RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-01-11

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ponownie zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na opracowaniu i wydaniu 6 wydań e-biuletynów oraz 4 wydań papierowych biuletynu „Fundusze europejskie na Mazowszu” do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu „Zapytanie ofertowe”, w którym zamieszczony jest opis planowanego zamówienia  (załącznik nr 1) oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu wyceny (załącznik nr 2).

Monitoring mediów w 2018 r. – szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2018-01-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na Monitoring mediów w 2018 r.

Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2018 r. do godziny 09:00 na adres mailowy:  media@mazowia.eu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz szacowania wartości zamówienia znajdują się w załącznikach.

Kompleksowa organizacja i obsługa 3 wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 roku

Opublikowano: 2018-01-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na „Kompleksową organizację i obsługę 3 wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2018 roku.

Oferty należy składać do dnia  17 stycznia 2018 r. do godziny 23:59 na adres mailowy j.grocka@mazowia.eu

Postępowanie na wsparcie dla systemów Microsoft ( MS Exchange, Active Directory, Skype for Business, Windows System Update Services WSUS

Opublikowano: 2018-01-04

W związku z planowanym postępowaniem na wsparcie dla systemów:

  1. Active Directory,
  2. Exchange 2013 oraz Exchange 2016,
  3. Skype for Business,
  4. Windows System Update Services

Szacowanie wartości zamówienia na opracowanie i wydanie w 2018 roku 6 wydań e-biuletynu oraz 4 wydań papierowych biuletynu informacyjnego RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2017-12-21
Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na opracowaniu i wydaniu 6 wydań e-biuletynów oraz 4 wydań papierowych biuletynu „Fundusze europejskie na Mazowszu” do zapoznania się z treścią załączonego Zapytania ofertowego (załącznik nr 1) oraz do przesłania wyceny w załączonym Formularzu wyceny (załącznik nr 2).
 

 

Szacowanie wartości zamówieni: Świadczenie usługi dostępu do sieci Intenet

Opublikowano: 2017-12-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Zapytanie ofertowe na usługi z zakresu medycyny pracy

Opublikowano: 2017-12-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na usługi z zakresu medycyny pracy.

Zapytanie ofertowe na zakup okablowania sieciowego.

Opublikowano: 2017-12-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Firmy zainteresowane poniższym zamówieniem na składanie ofert cenowych. Uprzejmie prosimy o przesłanie ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku.

Usługa wynajmu 18 bankowych skrytek sejfowych

Opublikowano: 2017-11-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłanie swoich ofert na adres mailowy p.waszczuk@mazowia.eu . Oferty należy wysyłać do dnia 6 grudnia 2017 r. 

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.