Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Biznesplan w projektach współfinansowanych w ramach funduszy europejskich

Opublikowano: 2017-10-05

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia jednodniowego dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego:

Przeprowadzenie kampanii Tutorialowej w internecie, oraz wykorzystanie internetowych narzędzi mających na celu rozreklamowanie stworzonych materiałów video oraz już istniejących materiałów MJWPU.

Opublikowano: 2017-09-29

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Realizacja kampanii tutorialowej zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości zamówienia: Budowa systemu e-Beneficjent wraz z przebudową portalu RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2017-09-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Zakup Internetu mobilnego

Opublikowano: 2017-09-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 4.10.2017 do godziny 12:00 na adres mailowy m.poplawski@mazowia.eu

Zakup sprzętu multimedialnego

Opublikowano: 2017-09-22

Zamówienie na zakup sprzętu multimedialnego do przeprowadzania sesji e-learningowych.

Wykonanie naprawy kserokopiarki

Opublikowano: 2017-09-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do przygotowania oferty naprawy kserokopiarki Kyocera ECOSYS M6026cdn

Biznesplan w projektach współfinansowanych w ramach funduszy europejskich

Opublikowano: 2017-09-14

UWAGA! Ze względu na zmianę warunków zapytanie ofertowe zostało unieważnione. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi ponownie zamówienie.

Szanowni Państwo, 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia jednodniowego dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego:

Wykonanie naprawy kserokopiarki

Opublikowano: 2017-09-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do przygotowania oferty naprawy kserokopiarki Konica Minolta bizhub C454

Przeprowadzenie kampanii Tutorialowej w internecie, oraz wykorzystanie internetowych narzędzi mających na celu rozreklamowanie stworzonych materiałów video oraz już istniejących materiałów MJWPU.

Opublikowano: 2017-09-06

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Realizacja kampanii tutorialowej zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości zamówienia: Zakup biblioteki taśmowej

Opublikowano: 2017-09-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.