Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Zamówienie opinii prawnej w zakresie obejmującym przepisy dotyczące zamówień publicznych w odniesieniu do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

Opublikowano: 2018-08-13

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert

Szacowanie wartości zamówienia w zakresie opracowania kompletów instrukcji i rekomendacji dotyczących modelu „IN PLUS”, z udziałem partnera zagranicznego - produkt projektu współpracy ponadnarodowej pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Opublikowano: 2018-08-06

Nabór formularzy wyceny zamówienia zostaje przedłużony do dnia  22 sierpnia  2018 r. do godziny 10:00.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów. Szacunkową  wartość  zamówienia  należy przesłać na załączonym Formularzu wyceny zamówienia do dnia 9 sierpnia  2018 r., do godziny   8:00  na adres mailowy lider.zmiany@mazowia.eu

Zamówienie usługi fotograficznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2018-08-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu przedmiotu zamówienia.

Wykonanie i dostawa elementów wystawienniczych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych

Opublikowano: 2018-08-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przedłuża termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2018 r. do godziny 9:00.

Wykonanie i dostawa elementów wystawienniczych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych

Opublikowano: 2018-07-27

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elementów wystawienniczych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych.

Szacowanie wartości rocznej licencji programów Adobe

Opublikowano: 2018-07-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe. Zakup rocznej licencji programów Adobe oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wykonanie i dostawa elementów wystawienniczych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych.

Opublikowano: 2018-07-12

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Dostawa 6 szt. personalizowanych namiotów eventowych - szacowanie wartości planowanego zamówienia

Opublikowano: 2018-07-11

UWAGA: Zmodyfikowany został Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia usługi fotograficznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2018-07-10

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwracamy się z prośbą o wycenę usługi fotograficznej opisanej w załączniku.

Kompleksowa organizacja i obsługa 9. Forum Rozwoju Mazowsza - szacowanie wartości planowanego zamówienia

Opublikowano: 2018-07-04

Uwaga! Termin przesyłania szacunkowych wartości zamówienia został wydłużony do 23 lipca 2018 r. do godziny 10:00

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.