Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na zakup rocznej licencji/abonamentu oprogramowania graficznego oraz bazy zdjęć.

Opublikowano: 2019-02-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 18.02.2019 do godziny 23:59 na adres mailowy: m.strzelczyk@mazowia.eu

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 10. Forum Rozwoju Mazowsza

Opublikowano: 2019-02-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

Usługa cateringowa realizowana w Warszawie i Regionie na 2019 rok.

Opublikowano: 2019-02-07
UWAGA nastąpiła zmiana terminu: Wydłużenie terminu do 17 lutego 2019 r. do 23:59 na adres mailowy j.grocka@mazowia.eu
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na:
 Usługę cateringową realizowaną w Warszawie i Regionie na 2019 rok.

 

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WM – KALENDARZY NA 2020 ROK

Opublikowano: 2019-02-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 15.02.2019 r. na adresy e-mail: m.gajek@mazowia.eu, d.turzynska@mazowia.eu.

 

Zamówienie na szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opublikowano: 2019-02-04

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego organizacji szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy , Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa do złożenia oferty na organizację w/w usługi.

Zamówienie na szkolenia z zakresu Mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania seksualnego.

Opublikowano: 2019-02-04

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu Mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania seksualnego zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania oferty na załączonym formularzu.

Szacowanie wartości w postępowaniu na opracowanie i wydanie e-biuletynu oraz wydań papierowych biuletynu informacyjnego RPO WM 2014-2020 w roku 2019.

Opublikowano: 2019-02-04

Uwaga zmianie uległy załącznik: Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania

Wydłużenie terminu do 14 lutego 2019 r. do 23:59

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia na zakup usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej oraz wynajem sal szkoleniowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia trzech dwudniowych wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2019 r

Opublikowano: 2019-02-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia na zakup usługi hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej oraz wynajem sal szkoleniowych w celu zorganizowania i przeprowadzenia trzech dwudniowych wizyt studyjnych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2019 r. oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym formularzu szacowania wartości zamówienia.

Wynajem powierzchni na potrzeby organizacji 10. Forum Rozwoju Mazowsza - szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-01-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 5  lutego 2019 r. do godziny 10:00 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM).

Opublikowano: 2019-01-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.