Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

Opublikowano: 2018-10-16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres:

m.bielczenko@mazowia.eu w terminie do dnia 31 października 2018r. do godz. 16.00.

Zamówienie na usługę wykonania wizualizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach.

Opublikowano: 2018-10-15

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie mazowieckim, działająca przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania oferty na załączonym formularzu ofertowym.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 542 22 73 lub e-mailowym na adres k.baranowska@mazowia.eu.

Przetarg na obsługę informatyczną portali RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-10-10

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania oferty na załączonym formularzu ofertowym.

Szacowanie wartości zamówienia na usługę migracji obecnego systemu Intranet Zamawiającego – Biuletynu Informacji Wewnętrznej na platformę MS SharePoint oraz implementacja elementów mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

Opublikowano: 2018-10-10

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Migracja obecnego systemu Intranet Zamawiającego – Biuletynu Informacji Wewnętrznej na platformę MS SharePoint oraz implementacja elementów mających na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2018-10-05

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Usługa wykonania wizytówek dla mazowieckiej sieci PIFE i MJWPU.

Opublikowano: 2018-09-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy oraz przesłanie swoich ofert na adres mailowy p.waszczuk@mazowia.eu . Oferty należy wysyłać do dnia 5 października 2018 r.

Subskrypcja platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e - learningowych.

Opublikowano: 2018-09-19

W związku z planowanym zakupem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu SOPZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny (wraz z podpisem oraz pieczątką).

DOSTAWA 6 SZT. PERSONALIZOWANYCH NAMIOTÓW EVENTOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA.

Opublikowano: 2018-09-03

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

DOSTAWA 6 SZT. PERSONALIZOWANYCH NAMIOTÓW EVENTOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA.

Opublikowano: 2018-08-23

Oferta, które wpłynęła w przedmiotowym zamówieniu przewyższa budżet, jaki Zamawiający na nie przeznaczył. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Zamówienie opinii prawnej w zakresie obejmującym przepisy dotyczące zamówień publicznych w odniesieniu do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

Opublikowano: 2018-08-13

Uwaga zmianie uległy załączniki:

Szczegółowy Opis Zamówienia - obowiązujący to: Szczegółowy Opis Zamówienia wersja z 22 08 2018

Wzór umowy dot. opinii - na stronę - obowiązująca to: Wzór umowy dot. opinii - na strone wersja z 22 08 2018

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.