Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Usługa przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Innowacyjnych rozwiązań i finansowania OZE

Opublikowano: 2019-07-25

UWAGA:  Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 8 sierpnia 2019r. (czwartek) do godz. 12:00

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Innowacyjnych rozwiązań i finansowania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz do złożenia oferty na załączonym formularzu zamówienia.

Oferty (wraz z wypełnionym załącznikiem " doświadczenie eksperta") prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 2 sierpnia 2019 roku. do godziny 12:00.

Usługa przeprowadzenia 6 prelekcji z zakresu Ewidencji Księgowej w kontekście rozliczania projektów

Opublikowano: 2019-07-25

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 6 prelekcji z zakresu Ewidencji Księgowej w kontekście rozliczania projektów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do  zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz do złożenia oferty na załączonym formularzu zamówienia.

Oferty (wraz z wypełnionym załącznikiem " doświadczenie eksperta")  prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 2 sierpnia 2019 roku. do godziny 12:00.

Usługa przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Zielonych zamówień publicznych

Opublikowano: 2019-07-25

UWAGA:  Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 8 sierpnia 2019r. (czwartek) do godz. 12:00

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Zielonych zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz do złożenia oferty na załączonym formularzu zamówienia.

Oferty (wraz z wypełnionym załącznikiem " doświadczenie eksperta")  prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 2 sierpnia 2019 roku. do godziny 12:00.

Usługa przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Uniwersalnego projektowania

Opublikowano: 2019-07-25

UWAGA:  Termin nadsyłania ofert został wydłużony do 8 sierpnia 2019r. (czwartek) do godz. 12:00

Szanowni Państwo,

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Uniwersalnego projektowania w projektach współfinansowanych z Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz do złożenia oferty na załączonym formularzu zamówienia.

Oferty (wraz z wypełnionym załącznikiem " doświadczenie eksperta") prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 2 sierpnia 2019 roku. do godziny 12:00.

Usługa przeprowadzenie 6 prelekcji z zakresu Podatku Vat

Opublikowano: 2019-07-25

Szanowni Państwo,

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 6 prelekcji z zakresu Podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz do złożenia oferty na załączonym formularzu zamówienia.

 

 

Oferty (wraz z wypełnionym załącznikiem " doświadczenie eksperta") prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 2 sierpnia 2019 roku. do godziny 12:00.

Szacowanie wartości zamówienia na dwujęzyczny album „Pery Mazowsza V. Liderzy Zmian”

Opublikowano: 2019-07-10

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie dwujęzycznego albumu „Perły Mazowsza V. Liderzy Zmian”. Zachęcamy do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu.

OPRACOWANIE, DRUK I DOSTAWA - PLANSZ, ROLLUPÓW, PLAKATÓW ORAZ ZAPROSZEŃ Z KOPERTAMI DLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2019-07-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty należy składać do dnia  12 lipca 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI

Opublikowano: 2019-06-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Kompleksowa organizacja i obsługa 10. Forum Rozwoju Mazowsza oraz Gali Lider Zmian – szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-06-26

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Perły Mazowsza V - szacowanie ceny.

Opublikowano: 2019-06-17

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie dwujęzycznego albumu „Perły Mazowsza V” oraz realizacji 5 filmów o projektach beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.