Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na catering 2019 r.

Opublikowano: 2019-04-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia dla Warszawy, Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec na kompleksową usługę cateringową oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

ORGANIZACJA STOISKA MJWPU

Opublikowano: 2019-04-15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

Szacowanie wartości zamówienia na: opracowanie graficzne, druk i dostawę 38 broszur informacyjno-promocyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2019-04-09

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu. Termin nadsyłania szacunkowych wycen zamówienia został wydłużony do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 12 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu.

Usługi przeprowadzenia na żywo transmisji (streaming) na stronach www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu oraz w mediach społecznościowych typu: „Facebook”, „YouTube” z wydarzeń organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w 2019 r.

Opublikowano: 2019-04-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 15 kwietnia 2019 r., do godziny 23:59 na adres mailowy: r.bodzioch@mazowia.eu.  

Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie drukowanej w tygodnikach lokalnych – szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-04-04

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych zamówieniem w zakresie publikacji artykułów sponsorowanych w prasie
do zapoznania się z treścią załączonego szacowania wartości zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 12 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 12:00 na adres: media@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie, druk i dostawę – plansz (czeków), rollupów, plakatów i zaproszeń na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych

Opublikowano: 2019-04-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości wykonania zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Usługa na realizację 3 wizyt studyjnych na 2019 rok - szacowanie rynku

Opublikowano: 2019-03-29

Aktualizacja formularza wyceny wizyty studyjne.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na: Przedmiotem zamówienia jest usługa- na realizację 3 wizyt studyjnych na 2019 rok.

Oferty należy składać do dnia  5 kwietnia  2019 r. do godziny 23:59 na adres mailowy j.grocka@mazowia.eu;

Szacowanie wartości zamówienia na ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ STREFY GIER XXL MJWPU WYSTAWIANYCH PODCZAS WYJAZDÓW NA IMPREZY O CHARAKTERZE LOKALNYM, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W 2019 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opublikowano: 2019-03-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu pn. Szacowanie wartości zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacowania wartości.

 Wyceny należy przesyłać do 5 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 10:00 na adres e-mail: e.tomkiewicz@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na wynajęcie 94 sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem oraz usługą restauracyjną w celu przeprowadzenia jednodniowych szkoleń w Warszawie.

Opublikowano: 2019-03-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego poniżej Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania wyceny zamówienia na załączonym formularzu.

Wyceny prosimy przesyłać na adres: szkolenia@mazowia.eu  do piątku 5 kwietnia 2019 roku. do godziny 12:00.

Zakup rocznej licencji/abonamentu oprogramowania graficznego

Opublikowano: 2019-03-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.