Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Usługa reklamowa typu Citylight w Radomiu

Opublikowano: 2017-08-18

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na zakup usługi druku plakatów reklamowych i umieszczenia ich w nośnikach typu Citylight w Radomiu, w ramach promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa dotycząca produkcji materiałów reklamowych, zakupu nośników oraz emisji materiałów reklamowych – na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2017-08-10
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

 

Zamówienie na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2017-08-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza zamówienie pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania oferty na załączonym Formularzu oferty.

Przeprowadzenie 2 szkoleń dwudniowych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następujących zakresów tematycznych: I. Zamówienia publiczne po nowelizacji,II. Weryfikacja prawidłowości przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikowano: 2017-08-04

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty 2 szkoleń1 dwudniowych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następujących zakresów tematycznych:

Szacowanie rynku na „Kompleksową organizację i obsługę 3 wizyt studyjnych”

Opublikowano: 2017-08-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: 

Zakup sprzętu multimedialnego oraz akcesoriów

Opublikowano: 2017-08-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szacowanie wartości (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Szkolenie pt. Odnawialne źródła energii w ramach RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2017-07-31

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dwudniowego dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego:

Szacowanie rynku na usługę cateringową i catering w 2017 roku

Opublikowano: 2017-07-31

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: 

Przygotowanie oferty szkolenia dwudniowego z zakresu obsługi klienta dla pracowników sieci PIFE

Opublikowano: 2017-07-28

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty warsztatu dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego:

Szacowanie wartości zamówienia: Zakup sprzętu multimedialnego.

Opublikowano: 2017-07-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szacowanie wartości (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.