[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Kontrole projektów

Poniżej publikujemy wzory kwestionariuszy do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Instytucją Pośredniczącą – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu kontroli.

  1. „Wzór kwestionariusza kontroli PZP_2004 wersja oryginalna” – dostępny tutaj

WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI w zw. z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, Dz.U z 2020 r. poz. 1492, Dz.U. z 2020 r. poz. 2275),

dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

  1.  „Wzór kwestionariusza kontroli PZP_2019 wersja oryginalna” – dostępny tutaj

WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI w zw. z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, Dz.U z 2020 r. poz. 1492, Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-05-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-05-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content /kontrole-projektow/