[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Status prawny

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. u. z 2013 r. poz.596, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593, z późn zm.)
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.)

Statut Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

Regulamin organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content /status-prawny/