[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Finanse i mienie

  • Jednostka działa w formie jednostki budżetowej i jej działalność finansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.
  • Jednostka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
  • Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest jej plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • Jednostka sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość finansową.

Finanse w roku:

Skip to content Finanse i mienie - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Finanse i mienie

  • Jednostka działa w formie jednostki budżetowej i jej działalność finansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.
  • Jednostka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
  • Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest jej plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • Jednostka sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość finansową.

Finanse w roku:

Skip to content /finanse-i-mienie/