Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WSP/U-332-12/20 – Obsługa maksymalnie 107 szkoleń jednodniowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-03-24
 • Termin składania ofert:
 • 2020-04-16 12:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-03-24
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-03-24

Historia zmian

 • Anna Pogorzelska, 31 lipca, 2020 11:21:52
 • Anna Pogorzelska, 30 lipca, 2020 14:47:53
 • Michał Kosior, 12 lipca, 2020 22:46:56
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 15:07:03
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 15:06:34
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 15:06:01
/zamowienia-publiczne/wzp-wsp-u-332-12-20-obsluga-maksymalnie-107-szkolen-jednodniowych-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-organizowanych-przez-mazowiecka-jednos/