Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-22/20 – Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu prezentującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-06-19
 • Termin składania ofert:
 • 2020-07-07 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-19
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-19

Historia zmian

 • Anna Pogorzelska, 7 września, 2020 15:12:47
 • Anna Pogorzelska, 20 sierpnia, 2020 14:05:41
 • Michał Kosior, 12 lipca, 2020 23:10:57
 • Michał Strzelczyk, 22 czerwca, 2020 14:16:47
/zamowienia-publiczne/wzp-wipfe-u-332-22-20-usluga-przeprowadzenia-kampanii-informacyjno-promocyjnej-szerokiego-zasiegu-prezentujacej-efekty-wdrazania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-202/