Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-13/20 – Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno–promocyjnych na potrzeby udziału w cyklicznym wydarzeniu Dni Otwarte Funduszy Europejskich w ramach RPO WM 2014-2020

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-05-29
 • Termin składania ofert:
 • 2020-06-10 10:00
 • Rodzaj:
 • Dostawy
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-05-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-05-29

Historia zmian

 • Michał Kosior, 25 sierpnia, 2020 12:41:33
 • Michał Kosior, 17 lipca, 2020 17:05:53
 • Michał Strzelczyk, 22 czerwca, 2020 13:53:59
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 13:48:05
/zamowienia-publiczne/wzp-wipfe-d-332-13-20-wykonanie-i-dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-na-potrzeby-udzialu-w-cyklicznym-wydarzeniu-dni-otwarte-funduszy-europejskich-w-ramach-rpo-wm-2014-2020/