Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-67/19 – Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego serwera kasetowego firmy IBM FlexSystem i macierzy dyskowej firmy IBM Flex V7000

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2019-12-10
 • Termin składania ofert:
 • 2019-12-19 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-12-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-12-10

Historia zmian

 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 10:31:26
 • r.bodzioch@mazowia.eu, 22 czerwca, 2020 14:21:54
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-u-332-67-19-swiadczenie-uslug-wsparcia-technicznego-dla-posiadanego-serwera-kasetowego-firmy-ibm-flexsystem-i-macierzy-dyskowej-firmy-ibm-flex-v7000/