Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie, druk i dostawę – plansz (czeków), rollupów, plakatów i zaproszeń na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości wykonania zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy przesłać do dnia 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) do godziny 12:00 na adres: media@mazowia.eu.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Strzelczyk
 • Wytwarzający:
 • Michał Strzelczyk
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-04-01
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-04-01

Historia zmian

 • Karol Zaczyński, 31 lipca, 2020 12:50:36 [zapisana automatycznie]
 • Michał Strzelczyk, 30 lipca, 2020 12:55:38
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 07:57:19
/planowane-zamowienia/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-wykonanie-druk-i-dostawe-plansz-czekow-rollupow-plakatow-i-zaproszen-na-potrzeby-spotkan-informacyjno-promocyjnych/