Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-7/20 – Organizacja stoiska Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, obsługa strefy gier w wersji XXL podczas wydarzeń plenerowych odbywających się na terenie województwa mazowieckiego

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-03-05
 • Termin składania ofert:
 • 2020-03-26 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Adam Orłowski
 • Wytwarzający:
 • Adam Orłowski
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-03-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-03-05

Historia zmian

 • Michał Kosior, 20 lipca, 2020 16:44:06
 • Karol Zaczyński, 15 lipca, 2020 15:59:20
 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 11:56:43
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 15:35:04
/zamowienia-publiczne/wzp-wipfe-u-332-7-20-organizacja-stoiska-mazowieckiej-jednostki-wdrazania-programow-unijnych-obsluga-strefy-gier-w-wersji-xxl-podczas-wydarzen-plenerowych-odbywajacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-ma/