Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-32/20 – Produkcja filmów informacyjno-promocyjnych prezentujących efekty wdrażania regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-09-02
 • Termin składania ofert:
 • 2020-09-14 12:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-09-02
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-09-02

Historia zmian

 • Krzysztof Szczęsny, 19 października, 2020 13:05:50
 • Michał Kosior, 16 września, 2020 11:38:06
 • Krzysztof Szczęsny, 9 września, 2020 14:53:35
 • Krzysztof Szczęsny, 9 września, 2020 14:50:49
 • Krzysztof Szczęsny, 8 września, 2020 13:20:31
 • Michał Kosior, 2 września, 2020 16:13:29
 • Michał Kosior, 2 września, 2020 15:25:39
/zamowienia-publiczne/wzp-wipfe-u-332-32-20-produkcja-filmow-informacyjno-promocyjnych-prezentujacych-efekty-wdrazania-regionalnych-programow-operacyjnych-wojewodztwa-mazowieckiego/