Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-29/20 – Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno–promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-07-20
 • Termin składania ofert:
 • 2020-07-31 12:00
 • Rodzaj:
 • Dostawy
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-07-20
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-07-20

Historia zmian

 • Michał Kosior, 24 września, 2020 10:30:18
 • Michał Kosior, 27 sierpnia, 2020 17:01:41
 • Michał Kosior, 4 sierpnia, 2020 15:06:27
 • Michał Kosior, 27 lipca, 2020 16:05:49
 • Michał Kosior, 27 lipca, 2020 16:05:13
 • Michał Kosior, 24 lipca, 2020 15:22:12
 • Michał Kosior, 23 lipca, 2020 09:07:21
 • Michał Kosior, 20 lipca, 2020 16:40:46
/zamowienia-publiczne/wzp-wipfe-d-332-29-20-wykonanie-i-dostawa-materialow-informacyjno-promocyjnych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-dla-mazowieckiej-jednostki-wdr/