Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-27/20 – Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-07-17
 • Termin składania ofert:
 • 2020-07-28 10:00
 • Rodzaj:
 • Dostawy
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Adam Orłowski
 • Wytwarzający:
 • Adam Orłowski
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-07-17
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-07-17

Historia zmian

 • Michał Kosior, 2 września, 2020 16:25:56
 • Adam Orłowski, 20 sierpnia, 2020 13:39:26
 • Adam Orłowski, 28 lipca, 2020 14:05:50
 • Adam Orłowski, 28 lipca, 2020 14:05:26
 • Michał Kosior, 24 lipca, 2020 14:19:40
 • Michał Kosior, 21 lipca, 2020 16:33:04
 • Adam Orłowski, 17 lipca, 2020 14:33:40
 • Adam Orłowski, 17 lipca, 2020 14:32:34
/zamowienia-publiczne/wzp-wipfe-d-332-27-20-kompleksowe-wykonanie-i-dostawe-kalendarzy-na-2021-rok-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020/