Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-38/20 – Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla wszystkich dostępnych funkcji na okres 12 miesięcy dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Next Generation Firewall

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-10-06
 • Termin składania ofert:
 • 2020-10-14 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

 Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Adam Orłowski
 • Wytwarzający:
 • Adam Orłowski
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-10-06
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-10-06

Historia zmian

 • Adam Orłowski, 26 października, 2020 11:06:11
 • Adam Orłowski, 15 października, 2020 10:02:10
 • Adam Orłowski, 6 października, 2020 15:10:48
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-u-332-38-20-obsluga-serwisowa-i-wsparcie-techniczne-dla-wszystkich-dostepnych-funkcji-na-okres-12-miesiecy-dla-posiadanych-przez-zamawiajacego-urzadzen-next-generation-firewall/