Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-24/20 – Świadczenie usług telekomunikacyjnych i infolinii dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-07-08
 • Termin składania ofert:
 • 2020-07-17 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-07-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-07-08

Historia zmian

 • Michał Kosior, 2 września, 2020 16:11:42
 • Adam Orłowski, 12 sierpnia, 2020 12:24:31
 • Krzysztof Szczęsny, 20 lipca, 2020 13:09:00
 • Krzysztof Szczęsny, 20 lipca, 2020 13:08:25 [zapisana automatycznie]
 • Michał Kosior, 16 lipca, 2020 14:51:53
 • Michał Kosior, 12 lipca, 2020 23:25:35
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-u-332-24-20-swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych-i-infolinii-dla-mazowieckiej-jednostki-wdrazania-programow-unijnych/