Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-20/20 – Usługa wsparcia związanego z utrzymaniem sieci teleinformatycznej dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przez okres 12 miesięcy

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-05-29
 • Termin składania ofert:
 • 2020-06-09 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-05-29
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-05-29

Historia zmian

 • Michał Kosior, 25 sierpnia, 2020 12:42:47
 • Michał Kosior, 18 sierpnia, 2020 15:58:35
 • Michał Kosior, 12 lipca, 2020 22:54:06
 • Michał Strzelczyk, 22 czerwca, 2020 13:55:01
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 13:39:24
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 13:36:46
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-u-332-20-20-usluga-wsparcia-zwiazanego-z-utrzymaniem-sieci-teleinformatycznej-dla-mazowieckiej-jednostki-wdrazania-programow-unijnych-przez-okres-12-miesiecy/