Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-18/19 – Obsługa serwisowa i wsparcie na okres 12 miesięcy dla dwóch posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Next Generation Firewall

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2019-03-12
 • Termin składania ofert:
 • 2019-03-20 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-03-12
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-03-12

Historia zmian

 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 10:27:10
 • Karol Zaczyński, 19 czerwca, 2020 11:40:35
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-u-332-18-19-obsluga-serwisowa-i-wsparcie-na-okres-12-miesiecy-dla-dwoch-posiadanych-przez-zamawiajacego-urzadzen-next-generation-firewall/