Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-15/20 – Świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-04-03
 • Termin składania ofert:
 • 2020-04-15 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-04-03
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-04-03

Historia zmian

 • r.bodzioch@mazowia.eu, 26 czerwca, 2020 10:26:28
 • Michał Strzelczyk, 22 czerwca, 2020 13:59:19
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 14:42:32
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-u-332-15-20-swiadczenie-gwarancji-i-wsparcia-technicznego-dla-systemu-telekomunikacyjnego-i-infolinii/