Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/D-332-39/20 – Dostawa switchy dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-10-07
 • Termin składania ofert:
 • 2020-10-15 12:00
 • Rodzaj:
 • Dostawy
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarciaZobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-10-07
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-10-07

Historia zmian

 • Michał Kosior, 24 listopada, 2020 15:49:19
 • Michał Kosior, 28 października, 2020 16:32:13
 • Adam Orłowski, 16 października, 2020 14:20:19
 • Michał Kosior, 7 października, 2020 21:11:31
/zamowienia-publiczne/wzp-wi-d-332-39-20-dostawa-switchy-dla-mazowieckiej-jednostki-wdrazania-programow-unijnych/