Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-18/20 – Usługa wsparcia informatycznego dla systemów serwerowych i systemów poczty elektronicznej na 12 miesięcy, dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 • Tryb postępowania:
 • Przetarg nieograniczony
 • Data publikacji:
 • 2020-05-05
 • Termin składania ofert:
 • 2020-05-13 10:00
 • Rodzaj:
 • Usługi
 • Wartość:
 • poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy zamówień publicznych

Opis

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (dalej MJWPU) zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistego udziału w spotkaniach mających na celu otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsza prośba wiąże się z wdrażaniem przez MJWPU działań ochronnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. Powyższa prośba nie wpływa na fakt, iż otwarcia ofert będą odbywały się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Każde otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Kosior
 • Wytwarzający:
 • Michał Kosior
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-05-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-05-05

Historia zmian

 • Michał Kosior, 12 lipca, 2020 22:49:25
 • Michał Strzelczyk, 22 czerwca, 2020 13:56:01
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 14:17:51
 • Michał Strzelczyk, 19 czerwca, 2020 14:16:16
/zamowienia-publiczne/1801-2/