Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) – postępowanie nr WZP/WIPFE/U-332-58/19

Uwaga: postępowanie zostało anulowane.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesyłać do dnia 13 listopada 2019 r. do godziny 23:59 na adresy email: g.bidzinska@mazowia.eua.lopienska@mazowia.eum.strzelczyk@mazowia.eu

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-11-06
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-11-06

Historia zmian

 • Michał Strzelczyk, 30 lipca, 2020 11:28:15
 • Michał Strzelczyk, 30 lipca, 2020 11:17:14
 • r.bodzioch@mazowia.eu, 19 czerwca, 2020 09:27:33
/planowane-zamowienia/usluga-przeprowadzenia-kampanii-informacyjno-promocyjnej-dotyczacej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2020-rpo-wm-postepowanie-nr-wzp-wipfe-u-332-58-19/