Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu na opracowanie i wydanie e-magazynu oraz wydań papierowych magazynu informacyjnego RPO WM 2014-2020.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu szacowania oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu.

Szacunkowe oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2019 r. do godziny 12:00 na adres email: p.gutowska-jarosz@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-01-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-01-10

Historia zmian

  • r.bodzioch@mazowia.eu, 30 lipca, 2020 13:11:57
  • r.bodzioch@mazowia.eu, 18 czerwca, 2020 15:22:29
/planowane-zamowienia/szacowanie-wartosci-zamowienia-w-postepowaniu-na-opracowanie-i-wydanie-e-magazynu-oraz-wydan-papierowych-magazynu-informacyjnego-rpo-wm-2014-2020/