Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu prezentującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

UWAGA ! Zmiana terminu nadsyłania wycen do poniedziałku 24.02.2020 do godz. 23:59

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 20 lutego 2020 r. (czwartek) do godziny 23:59 na adres e-mail: m.wyszynska@mazowia.eu oraz p.gajzlerowicz@mazowia.eu oraz a.lopienska@mazowia.eu oraz g.bidzinska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-02-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-02-06

Historia zmian

  • r.bodzioch@mazowia.eu, 30 lipca, 2020 12:17:21
  • r.bodzioch@mazowia.eu, 18 czerwca, 2020 14:27:15
/planowane-zamowienia/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-usluge-przeprowadzenia-kampanii-informacyjno-promocyjnej-szerokiego-zasiegu-prezentujacej-efekty-wdrazania-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckieg/