Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na „Obsługę informatyczną portali internetowych RPO WM”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu szacunkowej wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do dnia 6.04.2020 do godziny 10:00 na adres mailowy: k.zaczynski@mazowia.eu

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-03-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-03-30

Historia zmian

  • r.bodzioch@mazowia.eu, 30 lipca, 2020 11:59:09
  • r.bodzioch@mazowia.eu, 18 czerwca, 2020 13:51:57
/planowane-zamowienia/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-obsluge-informatyczna-portali-internetowych-rpo-wm/