Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 20.04.2020 r. na adres e-mail: m.gajek@mazowia.eu i na adres e-mail: d.turzynska@mazwia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-04-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-04-09

Historia zmian

  • r.bodzioch@mazowia.eu, 30 lipca, 2020 11:55:48
  • r.bodzioch@mazowia.eu, 18 czerwca, 2020 13:49:21
/planowane-zamowienia/szacowanie-wartosci-zamowienia-na-dostawe-materialow-informacyjno-promocyjnych-rpo-wm-2014-2020/