Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2019-01-28
 • Czas wytworzenia:
 • 2019-01-28

Historia zmian

 • Karol Zaczyński, 31 lipca, 2020 12:19:25
 • Karol Zaczyński, 31 lipca, 2020 12:18:56 [zapisana automatycznie]
 • Karol Zaczyński, 30 lipca, 2020 12:49:10
 • r.bodzioch@mazowia.eu, 30 lipca, 2020 11:04:10
 • Karol Zaczyński, 18 czerwca, 2020 13:00:25
/planowane-zamowienia/planowane-zamowienia-publiczne-szacowanie-wartosci-zamowienia-na-usluge-przeprowadzenia-kampanii-informacyjno-promocyjnej-dotyczacej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2014-2/