Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres: m.bielczenko@mazowia.eu w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz. 16.00.

Uprzejmie proszę o przesłanie nw. informacji w celu oszacowania wartości zamówienia na nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na 2020 r. dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

1) oferty w cenach netto i brutto przedstawiającej miesięczny abonament dla jednego pracownika przy założeniu, że:

– liczba zatrudnionych: 523,

– planowana ilość zgłoszonych osób do programu: 150 – 200,

– sposób finansowania programu przez pracodawcę: 50%, 60%, 70%, 80% – prośba o podanie jednej ceny przy ww. zakresie dopłat przez pracodawcę od 50% do 80%;

2) oraz informacji, z iloma obiektami współpracują Państwo obecnie na terenie Polski, w tym na terenie województwa mazowieckiego?


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2019-10-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2019-10-09

Historia zmian

  • Michał Strzelczyk, 18 czerwca, 2020 14:42:50
/planowane-zamowienia/nielimitowane-swiadczenie-uslug-sportowo-rekreacyjnych/