MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Status prawny

Statut Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

 

Regulamin organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

 

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44