MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Aktualizacja harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie pn. "Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym" – spotkania zespołów problemowych w okresie marzec - czerwiec 2018 r.

Zespół projektowy uprzejmie informuje, że w załączeniu znajduje się harmonogram udzielania wsparcia w projekcie w zakresie prac zespołów problemowych w okresie marzec - czerwiec 2018 roku.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44