MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wyniki rekrutacji „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym”

Osoby wymienione na liście stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu, proszone są o kontakt z biurem projektowym celem umówienia indywidualnego spotkania i dopełnienia niezbędnych formalności.

Przypominamy, że szkolenia rozpoczynają się już w dniu 9 października br.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44