Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Gdzie jesteś?Strona główna BIP Praca

Oferty pracy w MJWPU

Opublikowano: 2018-05-15

Zasady naboru w MJWPU docx pdf

 

 

PRACA W MJWPU

Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie na stanowiskach pomocniczych i obsługi, zapraszamy do składania swojego Curriculum Vitae podpisanego własnoręcznie oraz opatrzonego klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)” oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem „Oferta na stanowisko pomocnicze i obsługi”.

Zatrudnienie na umowy na zastępstwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do składania swojego Curriculum Vitae podpisanego własnoręcznie oraz opatrzonego klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 
z późn. zm.)” oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy na zastępstwo”.

Oferty nie podpisane własnoręcznie oraz nie zawierające klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie biorą udziału w procesie rekrutacji i są niszczone.


wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.