Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na realizację 2 wizyt studyjnych na 2019 i 2020 rok.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych realizacją 2 wizyt studyjnych w 2019-2020 roku i przesyłania szacowanej wyceny w załączonym formularzu:

Oferty należy przesyłać do dnia  1 października  2019 r. do godziny 23:59,  na adres e-mail:  j.grocka@mazowia.eu;

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.