Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu antyspamowego, przez okres 12 miesięcy.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców o składanie formularza oferty do dnia 21.10.2019 do godziny 10:00 na adres mailowy a.baraniewski@mazowia.eu

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu antyspamowego, przez okres 12 miesięcy.

Pytania prosimy kierować do Pana Adrian Baraniewskie na adres a.baraniewski@mazowia.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 506 183 111.

Umowa zostanie zawarta w ramach zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.