Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Usługa cateringowa dla 75 os. podczas spotkania promującego Fundusze Europejskie w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach we wrześniu /październiku 2017 r.

Opublikowano: 2017-08-23
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na usługę cateringową  dla 75 os. podczas spotkania promującego Fundusze Europejskie w:
Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach we  wrześniu /październiku 2017 r.

 

Organizacja 3 szkoleń nt „Identyfikowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu i mobbingowi”

Opublikowano: 2017-08-21
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych , zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty 3 szkoleń z następującego zakresu tematycznego:
 
„Identyfikowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym molestowaniu seksualnemu i mobbingowi”

 

Usługa reklamowa typu Citylight w Radomiu

Opublikowano: 2017-08-18

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na zakup usługi druku plakatów reklamowych i umieszczenia ich w nośnikach typu Citylight w Radomiu, w ramach promocji źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa dotycząca produkcji materiałów reklamowych, zakupu nośników oraz emisji materiałów reklamowych – na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2017-08-10
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

 

Zamówienie na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2017-08-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza zamówienie pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania oferty na załączonym Formularzu oferty.

Przeprowadzenie 2 szkoleń dwudniowych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następujących zakresów tematycznych: I. Zamówienia publiczne po nowelizacji,II. Weryfikacja prawidłowości przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opublikowano: 2017-08-04

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty 2 szkoleń1 dwudniowych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następujących zakresów tematycznych:

Szacowanie rynku na „Kompleksową organizację i obsługę 3 wizyt studyjnych”

Opublikowano: 2017-08-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: 

Zakup sprzętu multimedialnego oraz akcesoriów

Opublikowano: 2017-08-02

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szacowanie wartości (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Szkolenie pt. Odnawialne źródła energii w ramach RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2017-07-31

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia dwudniowego dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego:

Szacowanie rynku na usługę cateringową i catering w 2017 roku

Opublikowano: 2017-07-31

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu: 

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.