Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2018-02-28

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych (system informatyczny) oraz wycena sprzętu IT

Opublikowano: 2018-02-28

Szanowni Państwo, 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania ofert cenowych na podany niżej adres.

Organizacja spotkania wielkanocnego - szacowanie rynku.

Opublikowano: 2018-02-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia (netto/brutto) wraz z podaniem lokalizacji.

Opracowanie, druk i dostawa zaproszeń, kartek świątecznych oraz ulotek informacyjno-promocyjnych

Opublikowano: 2018-02-23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia na dedykowane materiały informacyjno-promocyjne w związku z udziałem w cyklicznej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Opublikowano: 2018-02-23

Uprzejmie informujemy, iż składanie ofert zostało przedłużone do dnia 7 marca 2018 do godziny 23.59

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Realizacja tutoriali video, oraz wykorzystanie internetowych narzędzi mających na celu rozreklamowanie stworzonych materiałów oraz już istniejących materiałów MJWPU

Opublikowano: 2018-02-21

Uprzejmie informujemy, iż składanie ofert zostało przedłużone do dnia 02.03.2018 do godziny 23.59.

W związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówienia pod nazwą: Realizacja tutoriali zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu SOPZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), kryteria wyboru oferty oraz wzorem umowy i przesłania oferty na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości zamówienia na dedykowane materiały informacyjno-promocyjne w związku z udziałem w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018

Opublikowano: 2018-02-19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z prośbą o wycenę przedmiotu planowanego zamówienia – torby bawełniane, według załączonej specyfikacji.

Usługa druku i dostawy czeków w 2018 r.

Opublikowano: 2018-02-19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania wartości zamówienia na załączonym Formularzu oferty.

Usługa wsparcia informatycznego dla systemu poczty elektronicznej na 12 miesięcy, dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowano: 2018-02-19

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów – Projektu Umowy oraz załączników i przesłanie ofert na załączonym formularzu na podany adres.

Szacowanie wartości zamówienia na usługę dotyczącą kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wybranych naborów/konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2018-02-16

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.