Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na projekt, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku oraz produkcję gry edukacyjnej pod roboczą nazwą "RPO" dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Opublikowano: 2019-05-24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 04.06.2019 r. na adres e-mail: m.gajek@mazowia.eu i na adres e-mail: d.turzynska@mazwia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2019-05-22

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wyceny należy przesyłać do 28 maja 2019 r. (wtorek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu

Szacowanie rynku dotyczące wykonania usługi cateringowej w ramach projektu pn. „Lider zmiany – współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Opublikowano: 2019-05-15

Aktualizacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu:

Szacowanie wartości oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia do dnia 23 maja 2019r., do godziny 15:00 na adres mailowy lider.zmiany@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2019-04-30

UWAGA: Nastąpiła zmiana „Formularza szacowania materiały promocyjne – załącznik 1” na „Formularz szacowania materiały promocyjne – załącznik 2”. W związku z powyższym termin nadsyłania szacunkowych wycen zamówienia został wydłużony do 15 maja 2019 r.
Szacowanie wartości przedmiotu planowego zamówienia, prosimy przesyłać na aktualnym formularzu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 13.05.2019 r. na adres e-mail: m.gajek@mazowia.eu i na adres e-mail: d.turzynska@mazwia.eu.

Szacowanie wartości zamówienia na catering 2019 r.

Opublikowano: 2019-04-17

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia dla Warszawy, Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec na kompleksową usługę cateringową oraz do przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

ORGANIZACJA STOISKA MJWPU

Opublikowano: 2019-04-15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

Szacowanie wartości zamówienia na: opracowanie graficzne, druk i dostawę 38 broszur informacyjno-promocyjnych nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2019-04-09

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu. Termin nadsyłania szacunkowych wycen zamówienia został wydłużony do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego zapytania ofertowego i do przesłania wyceny na załączonym Formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 12 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 23:59 na adres e-mail: g.bidzinska@mazowia.eu.

Usługi przeprowadzenia na żywo transmisji (streaming) na stronach www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu oraz w mediach społecznościowych typu: „Facebook”, „YouTube” z wydarzeń organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w 2019 r.

Opublikowano: 2019-04-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 15 kwietnia 2019 r., do godziny 23:59 na adres mailowy: r.bodzioch@mazowia.eu.  

Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie drukowanej w tygodnikach lokalnych – szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-04-04

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza wykonawców zainteresowanych zamówieniem w zakresie publikacji artykułów sponsorowanych w prasie
do zapoznania się z treścią załączonego szacowania wartości zamówienia i do przesłania wyceny na załączonym formularzu wyceny.

Wyceny należy przesyłać do 12 kwietnia 2019 r. (piątek) do godziny 12:00 na adres: media@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie, druk i dostawę – plansz (czeków), rollupów, plakatów i zaproszeń na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych

Opublikowano: 2019-04-01

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz przesłania szacunkowych wartości wykonania zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.