Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Organizacja obsługi cateringowej dla łącznie 600 osób podczas 2-dniowego wydarzenia pod roboczym tytułem „9. Forum Rozwoju Mazowsza”, planowanego w dniach 17-18 października 2018 r.

Opublikowano: 2018-04-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na
Organizację obsługi cateringowej dla łącznie 600 osób podczas 2-dniowego wydarzenia pod roboczym tytułem „9. Forum Rozwoju Mazowsza”, planowanego w dniach 17-18 października 2018 r.

Organizacja lotów do Czech

Opublikowano: 2018-04-05

Aktualizacja

Wymagamy organizacji lotów do Czech na trasie Warszawa – Praga (w dn. 19 kwietnia br. w godzinach  porannych) oraz Praga – Warszawa (w dn. 20 kwietnia br. w godzinach popołudniowych - po godz. 16:00).

W związku z istotną  aktualizacją,  nabór ofert zostaje przedłużony do 13 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wcześniej złożonych ofert wymagana jest ich aktualizacja.

 

Organizacja lotów do Czech na trasie Warszawa – Praga i Praga – Warszawa, ubezpieczenia oraz zakwaterowania w ramach realizacji wizyty studyjnej w  projekcie  pn. „Mobilni w Europie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2  Programy mobilności ponadnarodowej.

Szacowanie wartości zamówienia: Produkcja filmów edukacyjno-informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2018-03-30

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe produkcja filmów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wykonanie i dostawa albumu dwujęzycznego „Perły Mazowsza – Liderzy Zmian” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2018-03-28

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie albumu dwujęzycznego „Perły Mazowsza – Liderzy Zmian” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcam do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu wyceny.

ORGANIZACJA STOISKA MJWPU ORAZ OBSŁUGI GRY O M - szacowanie wartości planowanego zamówienia

Opublikowano: 2018-03-22

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Usługi szkoleniowe dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowano: 2018-03-16

Postępowanie zostało anulowane.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług szkoleniowych dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Realizacja tutoriali video, oraz wykorzystanie internetowych narzędzi mających na celu rozreklamowanie stworzonych materiałów oraz już istniejących materiałów MJWPU

Opublikowano: 2018-03-14

W związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówienia pod nazwą: Realizacja tutoriali zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu SOPZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), kryteria wyboru oferty oraz wzorem umowy i przesłania oferty na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości zamówienia: Produkcja filmów edukacyjno-informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2018-03-09

Uwaga! Zamiany zapisów zapytania ofertowego oraz wydłużenie terminu przesyłania szacunkowych wartości zamówienia do 19 marca 2018 r. do godziny 12:00.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe - produkcja filmów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym formularzu wyceny zamówienia.

Organizacja spotkania wielkanocnego

Opublikowano: 2018-03-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania wartości zamówienia (netto/brutto) wraz z podaniem lokalizacji.

Zakup sprzętu komputerowego.

Opublikowano: 2018-03-09

Mazowiecka Jeednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na na zakup sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy znajduje sie w załącznikach.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.