Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

OPRACOWANIE, DRUK I DOSTAWA - PLANSZ, ROLLUPÓW, PLAKATÓW ORAZ ZAPROSZEŃ Z KOPERTAMI DLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2019-07-05

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Oferty należy składać do dnia  12 lipca 2019 r. do godziny 23:59 na adres email: k.kutyla@mazowia.eu 

ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI

Opublikowano: 2019-06-28

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Kompleksowa organizacja i obsługa 10. Forum Rozwoju Mazowsza oraz Gali Lider Zmian – szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-06-26

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Perły Mazowsza V - szacowanie ceny.

Opublikowano: 2019-06-17

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie dwujęzycznego albumu „Perły Mazowsza V” oraz realizacji 5 filmów o projektach beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu.

Wykonanie i dostawa dwujęzycznego albumu oraz filmów „Perły Mazowsza V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2019-06-04

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu. Termin nadsyłania szacunkowych wycen zamówienia został wydłużony do 16 czerwca 2019 roku (niedziela) do godz. 23:59.

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie dwujęzycznego albumu „Perły Mazowsza V” oraz realizacji 5 filmów o projektach beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu.

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 4 prelekcji z zakresu Uniwersalnego projektowania

Opublikowano: 2019-05-30

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Uniwersalnego projektowania w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania  usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 4 prelekcji z zakresu Zielonych zamówień publicznych

Opublikowano: 2019-05-30

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 4 prelekcji z zakresu Zielonych zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania  usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 6 prelekcji z zakresu Ewidencji Księgowej w kontekście rozliczania projektów

Opublikowano: 2019-05-30

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 6 prelekcji z zakresu Ewidencji Księgowej w kontekście rozliczania projektów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 4 prelekcji z zakresu Innowacyjnych rozwiązań i finansowania OZE

Opublikowano: 2019-05-30

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego na przeprowadzenie 4 prelekcji z zakresu Innowacyjnych rozwiązań i finansowania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania  usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie 6 prelekcji z zakresu Podatku Vat

Opublikowano: 2019-05-30

Szanowni Państwo,

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia dotyczącego przeprowadzenia 6 prelekcji z zakresu Podatku Vat w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza  do oszacowania usługi na załączonym formularzu wyceny. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.