Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości na obsługę portali internetowych RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-06-25

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Opublikowano: 2018-06-12

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą  o przygotowanie oferty szkolenia z następującego zakresu tematycznego: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Przetarg na zakup rocznej subskrypcji Adobe

Opublikowano: 2018-06-08

Uwaga plik SOPZ został zmieniony !

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania oferty na załączonym formularzu ofertowym.

Szacowanie wartości na obsługę portali internetowych RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-06-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

 

Przetarg na udostępnienie narzędzia do wysyłki newslettera RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-06-08

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania oferty na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2018 r. na adres e-mail: k.zaczynski@mazowia.eu

 

Szkolenie - "Wdrożenie RODO – jak prawidłowo się przygotować?"

Opublikowano: 2018-05-24

Uległ zmianie zapis dotyczący terminu szkolenia na: „od 12 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018r.” W związku z powyższym wydłużony został termin składania ofert do 1 czerwca 2018r.

Proszę o składanie ofert z uwzględnieniem nowego terminu szkolenia.

W dniu 25.05. 2018 nastąpiła zmiana załącznika: „Doświadczenie osób i podmiotów RODO” zawierającego tabelę z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Proszę o składanie ofert z wykorzystaniem aktualnego załącznika. Ponadto w wymaganiach dotyczących trenera w treści zapytania ofertowego zostało dodane wykształcenie wyższe prawnicze.

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą  o przygotowanie oferty szkolenia z następującego zakresu tematycznego: „Wdrożenie RODO – jak prawidłowo się przygotować?”

Szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2018-05-21

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

PRODUKCJA FILMÓW EDUKACYJNO-INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2018-05-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert zawierających wymagane dokument wraz z wypełnionym Formularzem wyceny zamówienia.

Szacowanie wartości na udostępnienie narzędzia do wysyłki newslettera RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2018-05-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Zapytanie ofertowe. Zakup rocznej licencji programów Adobe oraz Adobe stock

Opublikowano: 2018-05-21

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe. Zakup rocznej licencji programów Adobe oraz Adobe stock oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.