Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

ORGANIZACJA STOISKA MJWPU ORAZ OBSŁUGI GRY O M PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opublikowano: 2018-04-26

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu zamówienia.

Usługa konserwacji i przeglądu okresowego 201 szt. klimatyzatorów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Opublikowano: 2018-04-11

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert cenowych z podaniem danych o przedmiocie zamówienia do dnia 19.04.2018 r., do godz. 12:00 na adres mailowy: r.blocki@mazowia.eu

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych RPO WM – KALENDARZY NA 2019 ROK

Opublikowano: 2018-04-11

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Usługa realizacji i przeprowadzenia transmisji na żywo (streaming)

Opublikowano: 2018-04-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłania ofert na załączonym Formularzu przedmiotu zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia usługi fotograficznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2018-04-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Uinijnych zwracamy się z prośbą o wycenę usługi fotograficznej opisanej w załączniku.

Organizacja obsługi cateringowej dla łącznie 600 osób podczas 2-dniowego wydarzenia pod roboczym tytułem „9. Forum Rozwoju Mazowsza”, planowanego w dniach 17-18 października 2018 r.

Opublikowano: 2018-04-06

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na
Organizację obsługi cateringowej dla łącznie 600 osób podczas 2-dniowego wydarzenia pod roboczym tytułem „9. Forum Rozwoju Mazowsza”, planowanego w dniach 17-18 października 2018 r.

Organizacja lotów do Czech

Opublikowano: 2018-04-05

Aktualizacja

Wymagamy organizacji lotów do Czech na trasie Warszawa – Praga (w dn. 19 kwietnia br. w godzinach  porannych) oraz Praga – Warszawa (w dn. 20 kwietnia br. w godzinach popołudniowych - po godz. 16:00).

W związku z istotną  aktualizacją,  nabór ofert zostaje przedłużony do 13 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wcześniej złożonych ofert wymagana jest ich aktualizacja.

 

Organizacja lotów do Czech na trasie Warszawa – Praga i Praga – Warszawa, ubezpieczenia oraz zakwaterowania w ramach realizacji wizyty studyjnej w  projekcie  pn. „Mobilni w Europie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2  Programy mobilności ponadnarodowej.

Szacowanie wartości zamówienia: Produkcja filmów edukacyjno-informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM)

Opublikowano: 2018-03-30

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Zapytanie ofertowe produkcja filmów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu wyceny zamówienia.

Wykonanie i dostawa albumu dwujęzycznego „Perły Mazowsza – Liderzy Zmian” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opublikowano: 2018-03-28

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza potencjalnych Wykonawców zainteresowanych przeprowadzeniem zamówienia polegającego na wykonaniu i dostawie albumu dwujęzycznego „Perły Mazowsza – Liderzy Zmian” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zachęcam do zapoznania się z opisem planowanego zamówienia  oraz do przesłania szacowanej wyceny w załączonym Formularzu wyceny.

ORGANIZACJA STOISKA MJWPU ORAZ OBSŁUGI GRY O M - szacowanie wartości planowanego zamówienia

Opublikowano: 2018-03-22

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.