Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Organizacja Plebiscytu Lider Zmian, Samorząd 2017 oraz podsumowującej uroczystości

Opublikowano: 2017-11-07

Anulowanie:

W związku z modyfikacją dokumentów dotyczących planowanego zamówienia Zamawiający anuluje szacowanie wartości zamówienia.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią zamieszczonego dokumentu - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Organizacja spotkania wigilijnego - szacowanie rynku.

Opublikowano: 2017-11-07

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia (netto/brutto) wraz z podanie lokalizacji.

Szacowanie wartości zamówienia: Wycena wartości niematerialnych i prawnych (system informatyczny) oraz wycena sprzętu IT

Opublikowano: 2017-11-03

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres.

Dostawa pamięci RAM

Opublikowano: 2017-10-24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 2.11.2017 do godziny 12:00 na adres mailowy a.baraniewski@mazowia.eu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 pamięci RAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Zakupu rocznego abonamentu umożliwiającego dostęp do bazy wiedzy o przedsiębiorcach

Opublikowano: 2017-10-24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty zakupu rocznego abonamentu ( pakiet wielostanowiskowy) umożliwiającego dostęp do bazy danych firm zgodnie ze specyfikacją znajdującą się poniżej:

Nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

Opublikowano: 2017-10-24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres:

m.bielczenko@mazowia.eu w terminie do dnia 31 października 2017r. do godz. 16.00.

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do sieci Intenet

Opublikowano: 2017-10-20

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres:

Biznesplan w projektach współfinansowanych w ramach funduszy europejskich

Opublikowano: 2017-10-05

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty szkolenia jednodniowego dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z następującego zakresu tematycznego:

Przeprowadzenie kampanii Tutorialowej w internecie, oraz wykorzystanie internetowych narzędzi mających na celu rozreklamowanie stworzonych materiałów video oraz już istniejących materiałów MJWPU.

Opublikowano: 2017-09-29

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Realizacja kampanii tutorialowej zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowanie wartości zamówienia: Budowa systemu e-Beneficjent wraz z przebudową portalu RPO WM 2014-2020

Opublikowano: 2017-09-27

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na załączonym Formularzu szacowania wartości zamówienia.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.