Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szacowanie wartości zamówienia na zakup punktów dostępowych Wi-fi (Access-Point Wireless LAN)

Opublikowano: 2019-10-29

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zakup punktów dostępowych Wi-fi (Access-Point Wireless LAN), zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej.

Organizacja spotkania świątecznego - szacowanie wartości zamówienia

Opublikowano: 2019-10-29

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Szczegółowego opisu przedmiotu planowanego zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia (netto) wraz z podaniem lokalizacji.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek typu 10G SFP+ SR.

Opublikowano: 2019-10-24

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zakup oprogramowania umożliwiającego korzystanie z portów 10 GE SFP+ na przełącznikach Brocade ICX6610 oraz wkładek typu 10G SFP+ SR, zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej.

Szacowane wartości proszę przesłać na adres k.sobierski@mazowia.eu do godziny 10:00 dnia 29.10.2019 roku.

Szacowanie wartości zamówienia na zakup punktów dostępowych Wi-fi (Access-Point Wireless LAN).

Opublikowano: 2019-10-24

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zakup punktów dostępowych Wi-fi (Access-Point Wireless LAN), zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej.

Szacowane wartości proszę przesłać na adres k.sobierski@mazowia.eu do godziny 10:00 dnia 29.10.2019 roku.

Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rok 2020

Opublikowano: 2019-10-21

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą:  Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rok 2020, zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu.

Szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2019-10-21

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowane wartości proszę przesłać na adresy m.strzelczyk@mazowia.eu i r.bodzioch@mazowia.eu do 24.10.2019 roku.

 

Uwaga: W Formularzu wyceny prosimy o podanie wyłącznie cen brutto w złotówkach, wraz z podatkiem VAT.

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu antyspamowego, przez okres 12 miesięcy.

Opublikowano: 2019-10-11

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców o składanie formularza oferty do dnia 21.10.2019 do godziny 10:00 na adres mailowy a.baraniewski@mazowia.eu

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu antyspamowego, przez okres 12 miesięcy.

Pytania prosimy kierować do Pana Adrian Baraniewskie na adres a.baraniewski@mazowia.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 506 183 111.

Umowa zostanie zawarta w ramach zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).

Szacowanie wartości zamówienia – Zakup Internetu mobilnego.

Opublikowano: 2019-10-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prosi Wykonawców o składanie szacunkowych ofert cenowych do dnia 16.10.2019 do godziny 12:00 na adres mailowy m.poplawski@mazowia.eu

Nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

Opublikowano: 2019-10-09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres: m.bielczenko@mazowia.eu w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz. 16.00.

Szacowanie wartości zamówienia na zapewnienie dostępu do platformy komputerowej pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowej.

Opublikowano: 2019-10-07

W związku z planowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zamówieniem pod nazwą: Zapewnienie dostępu do platformy komputerowej, pozwalającej na prowadzenie sesji e-learningowych zapraszamy wykonawców zainteresowanych powyższym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu Zapytanie ofertowe i przesłania wartości szacunkowej na załączonym Formularzu wyceny.

Szacowane wartości proszę przesłać na adresy m.strzelczyk@mazowia.eu i r.bodzioch@mazowia.eu do godziny 11:00 dnia 14.10.2019 roku.

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.