Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego dokumentu – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przesłania szacunkowych wartości zamówienia na podany adres: m.bielczenko@mazowia.eu w terminie do dnia 15 października 2019 r. do godz. 16.00.

Uprzejmie proszę o przesłanie nw. informacji w celu oszacowania wartości zamówienia na nielimitowane świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na 2020 r. dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:

1) oferty w cenach netto i brutto przedstawiającej miesięczny abonament dla jednego pracownika przy założeniu, że:

- liczba zatrudnionych: 523,

- planowana ilość zgłoszonych osób do programu: 150 – 200,

- sposób finansowania programu przez pracodawcę: 50%, 60%, 70%, 80% - prośba o podanie jednej ceny przy ww. zakresie dopłat przez pracodawcę od 50% do 80%;

2) oraz informacji, z iloma obiektami współpracują Państwo obecnie na terenie Polski, w tym na terenie województwa mazowieckiego?

wydruk, pdf

Rejestr:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.