Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

PRACA W MJWPU

Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie na stanowiskach pomocniczych i obsługi, zapraszamy do składania swojego Curriculum Vitae podpisanego własnoręcznie oraz opatrzonego klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)” oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem „Oferta na stanowisko pomocnicze i obsługi”.

Zatrudnienie na umowy na zastępstwo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie na umowę o pracę na zastępstwo, zapraszamy do składania swojego Curriculum Vitae podpisanego własnoręcznie oraz opatrzonego klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926
z późn. zm.)” oraz listu motywacyjnego na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem „Oferta pracy na zastępstwo”.

Oferty nie podpisane własnoręcznie oraz nie zawierające klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie biorą udziału w procesie rekrutacji i są niszczone.

Oferty pracy

Zasady naboru w MJWPU docx pdf

Status:

Starszy Referent

Numer oferty 4/17

Data wprowadzenia oferty: 2017-04-28

Termin składania dokumentów: 2017-05-12

Specjalista

Numer oferty 3/17

Data wprowadzenia oferty: 2017-03-31

Termin składania dokumentów: 2017-04-14

Podinspektor

Numer oferty 5/16

Data wprowadzenia oferty: 2016-11-21

Termin składania dokumentów: 2016-12-05

Podinspektor

Numer oferty 6/16

Data wprowadzenia oferty: 2016-11-21

Termin składania dokumentów: 2016-12-05

Główny Specjalista

Numer oferty 2/16

Data wprowadzenia oferty: 2016-07-29

Termin składania dokumentów: 2016-08-16

Podinspektor

Numer oferty 1/16

Data wprowadzenia oferty: 2016-02-18

Termin składania dokumentów: 2016-03-03

Podinspektor

Numer oferty 1/16

Data wprowadzenia oferty: 2016-02-18

Termin składania dokumentów: 2016-03-03

test

Numer oferty 11/11

Data wprowadzenia oferty: 2015-08-20

Termin składania dokumentów: 2015-08-21

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.